Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
Komornik sądowy Warszawa Robert Kalwajt zajmuje się wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń. Zakres naszych usług obejmuje również sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami oraz sporządzanie protokołu stanu faktycznego na wniosek organizatora licytacji.
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy
  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Czereśniowa 98/122
  • Kod pocztowy: 02-456
  • Województwo: Mazowieckie
  • Telefon: (22) 300 11 73
  • Adres email: [email protected]
  • NIP: 5341956104