NARUM Sp. z o. o.
Firma Narum roz­pro­wa­dza pro­bio­tyki, które zawie­ra­jącą szczep bak­te­rii Narine. To natu­ralne pro­bio­tyki sto­so­wane do poprawy pracy jelit, meta­bo­li­zmu i detok­sy­ka­cji orga­ni­zmu. Sto­so­wane w trak­cie i po lecze­niu anty­bio­ty­kami, odbu­do­wują natu­ralny mikro­biom jelit. Wspo­ma­gają w bez­pieczny spo­sób roz­wój dzieci i nie­mow­ląt.
NARUM Sp. z o. o.
  • Miejscowość: Warszawa
  • Adres: Świeradowska 47
  • Kod pocztowy: 02-662
  • Województwo: Mazowieckie
  • Telefon: (22) 602 23 52
  • Adres email: shop@mynarum.com
  • NIP: 5213902700
bestfirma.pl
dla-twojej-firmy.pl
znajdzoferte.pl
mamysklep.pl
firmanaplus.pl
firmowy.edu.pl
parkbiznesu.com.pl
4firma.pl
profilefirm.pl
firmowy.com.pl
centrumrozwojufirm.pl
e-firm.pl