ZAKŁADANIE FIRMY KROK PO KROKU

Jeżeli masz dość pracy na etacie, chcesz być sobie sam szefem i w końcu zacząć zarabiać… to te informacje są właśnie dla Ciebie.

Krok po kroku przeprowadzimy Cię przez proces zakładania własnej firmy.

Dlaczego warto mieć własną działalność gospodarczą?

Powodów jest wiele, choć przedsiębiorcy najbardziej cenią sobie brak jakiegokolwiek podporządkowania.

Jako właściciel firmy będziesz mógł samodzielnie decydować o tym:

 • co i kiedy robisz;
 • kiedy i na jak długo pojedziesz na urlop;
 • jak zagospodarujesz wypracowany zysk;
 • czy i kogo zatrudnisz, z kim nawiążesz współpracę.

Nie będziesz też musiał czekać na awans czy podwyżkę!

Wprowadzenie zasady tzw.”jednego okienka„, która obowiązuje już od 31 marca 2009 r., uprościło procedurę zakładania własnej firmy. Jeśli więc chcesz rozpocząć własną działalność gospodarczą, nie musisz już osobiście odwiedzać Głównego Urzędu Statystycznego, aby uzyskać numer REGON, czy urzędu skarbowego, aby zgłosić działalność. Wszystkie formalności załatwisz w jednym okienku w urzędzie miasta lub gminy.

Poniżej przedstawiam najważniejsze formalności, których musi dopełnić osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą.

Etap I - złożenie w urzędzie miasta/gminy wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Zakładanie firmy musisz zacząć od złożenia wizyty w urzędzie miasta lub gminy – właściwych dla Twojego miejsca zamieszkania (lub głównego miejsca wykonywania działalności na terytorium Polski – jeśli Twoje miejsce stałego pobytu znajduje się za granicą).

W urzędzie składasz wypełniony wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (druk EGD-1), który jest jednocześnie:

 • wnioskiem o wpis do ewidencji,
 • wnioskiem o nadanie numeru REGON,
 • zgłoszeniem do urzędu skarbowego,
 • zgłoszeniem do ZUS lub KRUS.

Wypełnienie wniosku nie powinno Ci przysporzyć problemów, jeśli się do tego wcześniej przygotujesz. Przede wszystkim postaraj się dobrać kody PKD odpowiadające zakresowi działalności, którą zamierzasz rozpocząć, a następnie rozwijać. Pamiętaj, że rzadko kiedy wystarczy jeden kod PKD. Obowiązujące kody PKD znajdziesz na stronie internetowej GUS:

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm

Jak możesz złożyć wniosek

 • złożyć osobiście w urzędzie gminy,
 • wysłać pocztą (co jednak nie jest praktycznym rozwiązaniem, gdyż wymaga wizyty u notariusza w celu poświadczenia podpisu),
 • wysłać przez stronę internetową urzędu gminy (jeżeli nie dysponujesz podpisem elektronicznym, zostaniesz zaproszony w ciągu 3 dni do urzędu, aby podpisać wniosek i odebrać zaświadczenie o wpisie).

Opłata za dokonanie wpisu do ewidencji została zniesiona – obecnie wpis jest bezpłatny.

Jeżeli rejestrujesz spółkę cywilną, wtedy oprócz wniosku EGD-1 musisz dodatkowo złożyć NIP-2 oraz NIP-D (w przypadku płatnika VAT). Po otrzymaniu wniosku urząd gminy ma obowiązek dokonania natychmiastowego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

Etap II - uzyskanie wymaganych pozwoleń

Do prowadzenia niektórych rodzajów działalności musisz mieć wymagane kwalifikacje albo uzyskać odpowiednie koncesje bądź zezwolenia – wnioski o ich udzielenie składa się w odpowiednich organach administracji rządowej lub jednostek samorządu.

Uzyskanie koncesji jest konieczne w przypadku prowadzenia działalności
w zakresie:

 • sprzedaży alkoholu
 • sprzedaży broni i materiałów wybuchowych,
 • ochrony osób i mienia,
 • poszukiwania złóż kopalin,
 • dystrybucji energii i paliw,
 • budowy płatnych autostrad,
 • przewozów lotniczych.

Zezwolenia wymagają natomiast:

 • wyrób wina,
 • produkcja wyrobów tytoniowych,
 • pośrednictwo nieruchomości,
 • prowadzenie aptek.

Etap III - zgłoszenie do urzędu statystycznego i uzyskanie numeru REGON

Do urzędu statystycznego nie musisz udawać się osobiście – wszystkich formalności z tym związanych powinien dopełnić urząd miasta/gminy dokonujący wpisu Twojej firmy do ewidencji działalności gospodarczej.

Wpis w rejestrze REGON przedsiębiorców będących osobami fizycznymi następuje na podstawie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, który przedsiębiorca składa w urzędzie miasta/gminy.

Warto wspomnieć, że obecnie przedsiębiorca nie ma obowiązku posiadania numeru REGON (nie jest on więc konieczny do wyrobienia pieczątki firmowej, przesyłania druków urzędowych czy otwarcia konta bankowego).

Etap IV - wyrobienie firmowej pieczątki

W zasadzie firmowa pieczątka nie jest konieczna do rejestracji firmy, jednak bez niej trudno Ci będzie cokolwiek załatwić w urzędzie skarbowym czy banku. Aby wyrobić firmową pieczątkę (co oznacza koszt od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych), musisz posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

Na pieczątce powinny się znajdować następujące dane:

 • pełna nazwa firmy,
 • adres siedziby,
 • numer REGON (jeśli go posiadasz).

Można też zamieścić na niej numery telefonu i faksu, e-mail, adres strony www.

Etap V - otwarcie w banku konta firmowego

Mimo że przepisy nie nakładają na Ciebie bezwzględnego obowiązku posiadania konta bankowego, to jednak będzie ono potrzebne m.in. wtedy, gdy zamierzasz się rozliczać na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Udając się do banku, koniecznie zabierz ze sobą:

 • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, koncesje;
 • dowód osobisty;
 • wzór pieczątki firmowej.

Przygotuj się na okoliczność, że pracownik banku, powołując się wyłącznie na wewnętrzne przepisy obowiązujące w danej placówce, może również zażądać od Ciebie podania numeru REGON.


Etap VI - rejestracja w urzędzie skarbowym

Aby rozpocząć działalność gospodarczą, musisz posiadać NIP. Jeżeli go jeszcze nie masz, organ miasta/gminy będzie musiał poczekać z przesłaniem odpowiednich dokumentów do ZUS lub KRUS aż do momentu, gdy zostanie Ci nadany NIP.

Zasada jednego okienka nie zadziała, gdy musisz dokonać rejestracji dla celów VAT lub wybierzesz formę opodatkowania inną niż według skali podatkowej -
w takich przypadkach osobista wizyta w urzędzie skarbowym jest nieunikniona.


Etap VII - zgłoszenie do ZUS

Zgłoszenia Ciebie jako przedsiębiorcy do ZUS dokonuje urząd miasta/gminy. Jeżeli jednak zamierzasz zatrudniać pracowników, wtedy musisz osobiście udać się do ZUS. Niestety, tego nadal nie można załatwić w jednym okienku.


Etap VIII - zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy o zatrudnieniu pracowników

Jako przedsiębiorca musisz w ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności zawiadomić właściwego inspektora pracy o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności, a także o liczbie zatrudnionych pracowników (jeśli korzystasz z usług biura rachunkowego, wtedy to biuro przekazuje informacjęo zatrudnieniu pracowników).stat4u